Välj kategori
Din vagn

Allmänna villkor | DeusPower.shop - Köp steroider online

ANVÄNDARVILLKOR

----

ÖVERBLICK

Denna webbplats drivs av DEUS POWER. På hela webbplatsen, termerna "vi", "oss" och "vår" hänvisar till DEUS POWER. DEUS POWER erbjuder detta webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, Policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, du deltar i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor och villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och Villkor och policyer som hänvisas till här och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa Användarvillkoren gäller  för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan komma åt eller använda vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen kan du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkoren i detta avtal, då får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, acceptera är uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska de mest aktuell version av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi reserverar rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att Kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till Webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa förändringar.

 

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK

Genom att godkänna dessa användarvillkor representerar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och du har gett oss ditt samtycke till att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda detta plats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga syfte och du får inte heller, vid användning av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod för en destruktiv natur.

En överträdelse eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

 

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon för alla Anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive betalning information), kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är Alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår för endast bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

AVSNITT 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information görs tillgänglig om detta Webbplatsen är inte korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att samråda primärt, mer exakt, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Eventuell tillit till Material på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls för din Endast referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst tid, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du Samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

Priserna för våra produkter kan ändras utan märka.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.

Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, prisändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

 

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsat kvantiteter och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår retur Politik.

Vi har gjort allt för att visa så exakt som Eventuellt färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara riktig.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljning av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi reserverar rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras på När som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att Avbryt någon produkt när som helst. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltig där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, Tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att mötas dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

 

AVSNITT 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar placeras av eller under samma kundkonto, samma kreditkort, och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi göra en ändring eller annullera en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuella, fullständiga och korrekta köp och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-post adress- och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

 

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part via som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input.

Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i mån av tillgänglighet" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi har inget ansvar vad som helst som härrör från eller relaterar till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är känna till och godkänna villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa Användarvillkor.

 

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje part webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller något annat Transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen granska noggrant tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller Frågor om produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

 

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du annonsmaterial idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, av e-post, eller på annat sätt (kollektivt, "kommentarer"), samtycker du till att vi kan, när som helst tid, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och Använd annars i något medium alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och skall inte vara skyldig (1) att vidmakthålla några kommentarer i förtroende, (2) till betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer efter eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa villkor för Tjänst.

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon rätt till någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och antar Inget ansvar för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part.

 

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken är regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

 

AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänst som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfrakt avgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och för att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen angiven uppdatering eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör vara tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver andra förbud som anges i villkoren av tjänsten, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för någon olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i någon olagliga handlingar; (c) att bryta mot någon internationell, federal, provinsiell eller statlig förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falskt eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller drift av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter; i) till spam, phish, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; j) för obscena eller omoraliskt syfte; eller (k) störa eller kringgå säkerhetsdetaljerna; av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller sig rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

 

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av Vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från Användningen av tjänsten kommer att vara korrekt eller tillförlitlig.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster levereras till dig via tjänsten är (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "i mån av tillgänglighet" för din användning, utan någon utfästelse, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska DEUS POWER, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, service leverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkt, indirekta, oavsiktliga, bestraffande, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av Tjänsten eller produkter som anskaffas med hjälp av Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller Jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, våra Ansvaret ska begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

 

AVSNITT 14 - SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla DEUS POWER skadeslös och våra moderbolag, dotterbolag, filialer, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga Advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av din överträdelse av dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

 

AVSNITT 15 - SEVERABILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Delgivning, ska ett sådant fastställande inte påverka giltigheten och verkställbarheten av Övriga återstående bestämmelser.

 

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller såvida inte och tills Sagt upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst tid genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du sluta använda vår webbplats.

Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats med att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, vi kan också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp fram till och med uppsägningsdagen; och/eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

 

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller tillhandahållande av dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller tillhandahållande.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler postat av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela Avtal och förståelse mellan dig och oss och reglerar din användning av Delgivning, som ersätter tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa villkor för Delgivning ska inte tolkas mot den part som har skrivit texten.

 

AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen.

 

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan granska den senaste versionen av villkoren för Service när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Service efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör ett godtagande av dessa ändringar.

 

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på [email protected].