Välj kategori
Din vagn

TELMIMED 40 (TELMISARTAN) ORALA STEROID I TABLETTER

TELMIMED 40 (Telmisartan), Deus Medical, Köp steroider online - www.deuspower.shop
TELMIMED 40 (Telmisartan), Deus Medical, Köp steroider online - www.deuspower.shop
TELMIMED 40 (Telmisartan), Deus Medical, Köp steroider online - www.deuspower.shop
TELMIMED 40 (Telmisartan), Deus Medical, Köp steroider online - www.deuspower.shop
Leveranssätt (5-20 dagar)
• EU-frakt är 20 EUR för Deus Medical
• Frakt utanför EU är 26 EUR för Deus Medical
• EU-frakt är 8 EUR för Biaxol
• Frakt utanför EU är 15 EUR för Biaxol
Stöd
[email protected] 

Skriv till oss för mer information om den här produkten.

Betalningsmetoder
• Kredit-/betalkort
• Banköverföring
• Bitcoin
TELMIMED 40 (TELMISARTAN) ORALA STEROID I TABLETTER
  • Stock: I LAGER
  • Varumärke: DEUS MEDICAL
  • Belöningspoäng: FÅ 4 REWARD POÄNG
  • Modell: TELMIMED 40
22.00€ 0.01€/mg
Pris med bonuspoäng: 90

VAD ÄR TELMISARTAN:

TELMIMED 40 (Telmisartan) är ett icke peptid antihypertensivt medel av ARB-typ, indicerat för behandling av arteriell hypertoni.

Telmisartan används för att behandla essentiell hypertoni (högt blodtryck). "Essentiell" innebär att det höga blodtrycket inte beror på någon annan orsak.

Temisartan används också för att minska kardiovaskulära händelser hos vuxna som löper risk att drabbas på grund av att blodtillförseln till hjärtat eller benen är nedsatt eller blockerad, eller som har haft en stroke eller löper hög risk att drabbas av diabetes.

ÄVEN KÄND SOM:

• Micardis
• Pritor
• Kinzalmono
• Semintra

TELMISARTAN DOSERING:

Telmisartan 40 mg/tab

PAKETETS INNEHÅLL:

1 ask med 2x 25 tabletter, 40 mg per tablett

HUR MAN ANVÄNDER TELMISARTAN:

Den vanliga dosen av Telmisartan är en tablett (40 mg) per dag. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Du kan ta Telmisartan med eller utan föda.

Om du tycker att effekten av Telmisartan är för stark eller svag ska du justera dosen baserat på ditt blodtryck.

För behandling av högt blodtryck är den vanliga dosen av Telmisartan för de flesta användare en 40 mg tablett en gång om dagen, för att kontrollera blodtrycket under 24 timmar.

Ibland kan en lägre dos på 20 mg eller en högre dos på 80 mg användas.

Telmisartan kan också ges i kombination med diuretika som hydroklortiazid, som har visat sig ha en additiv blodtryckssänkande effekt tillsammans med telmisartan.

För att minska kardiovaskulära händelser är den vanliga dagliga dosen av telmisartan en tablett på 80 mg. I början av förebyggande behandling med telmisartan 80 mg ska blodtrycket kontrolleras ofta.

Om din lever inte fungerar som den ska, eller om du använder någon typ av läkemedel som påverkar levern, bör den normala dosen inte överstiga 40 mg en gång per dag.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID LAGRING:

Förvaras under 30°C.
Skyddas mot ljus. Får inte frysas.